برچسب: آهنگ به اصفهان رو با صدای عزت الله خان انتظامی

عزت الله انتظامی به اصفهان رو 0

عزت الله انتظامی به اصفهان رو

تصنیف به اصفهان رو با صدای عزت الله انتظامی 1 تصنیف به اصفهان رو با صدای عزت الله انتظامی که استاد هوشنگ ابتهاج برای تسلیت در پی درگذشت آقای بازیگر در کانال تگرامی اش...